Przejdź do treści

Obciążenie haka, obciążenie dyszla, wartość D dla haka holowniczego

Znaczenie, obliczenia i ich znaczenie

Witamy w TOWBARS-Online, kompleksowym przewodniku po hakach holowniczych i ich wartościach obciążenia. Jeśli chcesz holować przyczepę, przyczepę kempingową lub przyczepę swoim pojazdem, ważne jest nie tylko poznanie pojęć obciążenia holowniczego, obciążenia dyszla i wartości D, ale także zrozumienie ich znaczenia i obliczeń. Wartości te mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze i zgodności z przepisami prawa. W tym artykule wyjaśniamy te kluczowe pojęcia i dlaczego są one tak ważne.

Angaben auf dem Typenschild einer Anhängerkupplung

Obciążenie holownicze: ciągnięcie maksymalnego ładunku

Obciążenie holownicze, znane również jako obciążenie przyczepy, odnosi się do maksymalnej masy, jaką pojazd może holować. Wartość ta nie jest arbitralna, ale jest ustalana przez producenta pojazdu na podstawie konstrukcję i osiągi pojazdu. Znajomość maksymalnego udźwigu holowniczego pojazdu ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia przeciążenia, które może prowadzić do zwiększonego zużycia, wypadków lub problemów prawnych.

Zuglast, auch Anhängelast bei AHK

Obciążenie haka holowniczego: Punkt nacisku między hakiem holowniczym a zaczepem

Obciążenie dyszla to ciężar przenoszony bezpośrednio przez hak holowniczy pojazdu. Prawidłowo ustawione obciążenie dyszla zapewnia stabilną i bezpieczną podróż, pomagając zrównoważyć pojazd ciągnący i przyczepę. Zbyt małe obciążenie dyszla może powodować chybotanie przyczepy, podczas gdy zbyt duże obciążenie dyszla może negatywnie wpływać na prowadzenie pojazdu holowniczego.

Stützlast: Der Druckpunkt zwischen Anhänger und Kupplung

Wartość D: Miara obciążenia dynamicznego

Wartość D to parametr techniczny wskazujący maksymalne dopuszczalne obciążenie dynamiczne haka holowniczego. Jest ona wyrażana w kiloniutonach (kN) i jest wskaźnikiem tego, jak dużą siłę pociągową może bezpiecznie przenieść sprzęgło. Obliczenie wartości D opiera się na całkowitej masie pojazdu i przyczepy oraz przyspieszeniu grawitacyjnym:

D = (G × R × 9,81) / (G + R)

 

G to dopuszczalna masa całkowita pojazdu holującego,

R to dopuszczalna masa całkowita przyczepy.

 

W dalszej części tekstu znajduje się praktyczny kalkulator do obliczania obciążenia przyczepy i parametru D.

D-Wert: Das Maß für die dynamische Belastung

Dlaczego te wartości są tak ważne?

Prawidłowe ustawienie i utrzymanie obciążenia dyszla, obciążenia dyszla i wartości D ma kluczowe znaczenie z kilku powodów:

 

Bezpieczeństwo: przestrzeganie tych wartości zapewnia stabilną jazdę i minimalizuje ryzyko wypadków.

Przepisy prawne: Przeciążenie i nieprawidłowy rozkład obciążenia mogą prowadzić do mandatów i konfiskaty pojazdu.

Integralność pojazdu: Przestrzeganie wartości określonych przez producenta chroni pojazd przed uszkodzeniem.

Podsumowanie

Znajomość i przestrzeganie uciągu, obciążenia dyszla i wartości D ma zasadnicze znaczenie dla każdego, kto obsługuje pojazd z przyczepą. Nie tylko z prawnego punktu widzenia, ale przede wszystkim w interesie bezpieczeństwa. Zanim więc następnym razem wyruszysz w drogę, upewnij się, że Twój pojazd i przyczepa są prawidłowo załadowane i że przestrzegane są wszystkie istotne wartości obciążenia. Bądź bezpieczny i poinformowany dzięki TOWBARS-Online.

D-Wert Berechnung für Anhängerkupplung





function berechneDWert() { var gesamtgewichtInput = document.getElementById('gesamtgewicht').value; var anhaengelastInput = document.getElementById('anhaengelast').value; // Prüfen, ob die Eingaben leer oder ungültig sind if (!gesamtgewichtInput || !anhaengelastInput) { document.getElementById('ergebnis').innerHTML = "Bitte füllen Sie alle Felder aus."; return; } var gesamtgewicht = parseFloat(gesamtgewichtInput); var anhaengelast = parseFloat(anhaengelastInput); // Weitere Überprüfung, ob die eingegebenen Zahlen positiv sind if (gesamtgewicht <= 0 || anhaengelast <= 0) { document.getElementById('ergebnis').innerHTML = "Bitte geben Sie positive Werte ein."; return; } var dWert = (gesamtgewicht * anhaengelast * 9.81/1000) / (gesamtgewicht + anhaengelast); document.getElementById('ergebnis').innerHTML = "Der D-Wert beträgt: " + dWert.toFixed(2) + " kN"; }
Anhängelast Berechnung anhand D-Wert und Gesamtgewicht

Anhängelast Berechnung





function calculateTrailerLoad() { var dwertInput = document.getElementById('dwertInput').value; var fahrzeugGewichtInput = document.getElementById('fahrzeugGewicht').value; // Prüfen, ob die Eingaben leer sind if (!dwertInput || !fahrzeugGewichtInput) { document.getElementById('resultLoad').innerHTML = "Bitte füllen Sie alle Felder aus."; return; } var dwert = parseFloat(dwertInput); var fahrzeugGewicht = parseFloat(fahrzeugGewichtInput); // Prüfen, ob die Werte positiv sind if (dwert <= 0 || fahrzeugGewicht <= 0) { document.getElementById('resultLoad').innerHTML = "Bitte geben Sie gültige, positive Werte ein."; return; } var anhaengelast = dwert * (fahrzeugGewicht / 9.81); var genauigkeit = 0.0001; // Gewünschte Genauigkeit der Lösung var schätzung = anhaengelast; // Startschätzung für die iterative Berechnung while (true) { var neueSchätzung = (dwert * 1000 * (fahrzeugGewicht + schätzung)) / (9.81 * fahrzeugGewicht); if (Math.abs(neueSchätzung - schätzung) < genauigkeit) { break; } schätzung = neueSchätzung; } document.getElementById('resultLoad').innerHTML = "Die berechnete Anhängelast beträgt: " + schätzung.toFixed(2) + " kg"; }
Anhängerkupplungen und Fahrradträger günstig kaufen bei AHAKA

Join the conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *